Saturday, February 9, 2008

'The Unknown' Exhibition at R A Fine Arts Malaysia

R A Fine Arts

Dengan segala hormatnya mempersilakan ke perasmian

Cordially invites you to the opening of

the unknown

Sebuah pameran berkumpulan oleh 8 bakat muda:

A group exhibition by 8 young artists:

Aisyah Baharuddin

Avroco

Farhana Tajali

Haslin Ismail

Khairul Azmir Shoib

Melissa Lin

Rahmat Haron
Tan Sei Hon

yang akan dirasmikan oleh

which will be launched by

Encik Hasnul Jamal Saidon

Pengarah Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah, Universiti Sains Malaysia

Director of Tuanku Fauziah Museum and Gallery, University Sains Malaysia

pada hari Sabtu, 16 Februari 2008 jam 3.30 ptg

on Saturday, 16 February 2008 at 3.30 pm

Pameran akan berlangsung dari 6 - 23 Februari 2008

The exhibition is from 6th - 23th February 2008

RSVP : Gallery +603 2161 7341 / 012 3872404 Pakaian: Santai

Gallery hours : 10am to 6pm (Mon-Sat) Dresscode: Casual

No. 6, Jalan Aman,Off Jalan Tun Razak,

55000 Kuala Lumpur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------